Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- KUNOVÁ, S. -- SABO, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- TERENTJEVA, M. Isolation and identificatio of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper. In Acta horticulturae et regiotecturae. 23, 1 (2020), s. 21--24. ISSN 1335-2563.

Originální název: Isolation and identificatio of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (15%)
Jozef Sabo (5%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (15%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (15%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (15%)
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (10%)
Margarita Terentjeva (10%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta horticulturae et regiotecturae
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
23
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
21
Do strany: 24
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: baktérie mliečneho kvasenia, laserová desorpcia a ionizácia za účasti matrice, vinárstvo, vína
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra: ISSN 1335-2563.

Originální název:
Acta horticulturae et regiotecturae
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1335-2563
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)