Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUCKOVÁ, V. -- ČANIGOVÁ, M. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- KROČKO, M. Changes in selected parameters of steamed cheese during storage. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 1016--1019. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Changes in selected parameters of steamed cheese during storage
Autor:
Ing. Viera Ducková, PhD. (25%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (25%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (25%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany: 1016
Do strany:
1019
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: syry, parenice, chemické zloženie, mikrobiologická analýza, mliečne výrobky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)