Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOMASEVIC, I. -- KOVAČEVIĆ, D B. -- JAMBRAK, A R. -- ZSOLT, K. -- DALLE ZOTTE, A. -- PRODANOV, M. -- SOLOWIEJ, B. -- SIRBU, A. -- SUBIĆ, J. -- ROLJEVIĆ, S. -- SEMENOVA, A. -- KROČKO, M. -- DUCKOVÁ, V. -- GETYA, A. -- KRAVCHENKO, O. -- DJEKIC, I. Validation of novel food safety climate components and assessment of their indicators in Central and Eastern European food industry. In Food Control. 114, 107357 (2020), s. 1--11. ISSN 0956-7135.

Originální název:
Validation of novel food safety climate components and assessment of their indicators in Central and Eastern European food industry
Autor:
Igor Tomasevic (6%)
Danijela Bursać Kovačević (6%)
Anet Režek Jambrak (6%)
Katalin Zsolt (6%)
Antonella Dalle Zotte (6%)
Mirko Prodanov (6%)
Bartosz Solowiej (6%)
Alexandrina Sirbu (6%)
Jonel Subić (6%)
Svetlana Roljević (6%)
Anastasia Semenova (6%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (6%)
Ing. Viera Ducková, PhD. (6%)
Andriy Getya (6%)
Oksana Kravchenko (6%)
Ilija Djekic (6%)
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Food Control
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
114
Číslo periodika v rámci svazku:
107357
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
11
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: bezpečnosť, bezpečnosť potravín, HACCP, indikátory
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food Control. London: ISSN 0956-7135.

Originální název: Food Control
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0956-7135
Stát vydavatele:
Místo vydání:
London
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)