Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMASEVIC, I. -- KOVAČEVIĆ, D B. -- JAMBRAK, A R. -- ZSOLT, K. -- DALLE ZOTTE, A. -- PRODANOV, M. -- SOLOWIEJ, B. -- SIRBU, A. -- SUBIĆ, J. -- ROLJEVIĆ, S. -- SEMENOVA, A. -- KROČKO, M. -- DUCKOVÁ, V. -- GETYA, A. -- KRAVCHENKO, O. -- DJEKIC, I. Validation of novel food safety climate components and assessment of their indicators in Central and Eastern European food industry. In Food Control. 114, 107357 (2020), s. 1--11. ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
Validation of novel food safety climate components and assessment of their indicators in Central and Eastern European food industry
Autor:
Igor Tomasevic (6%)
Danijela Bursać Kovačević (6%)
Anet Režek Jambrak (6%)
Katalin Zsolt (6%)
Antonella Dalle Zotte (6%)
Mirko Prodanov (6%)
Bartosz Solowiej (6%)
Alexandrina Sirbu (6%)
Jonel Subić (6%)
Svetlana Roljević (6%)
Anastasia Semenova (6%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (6%)
Ing. Viera Ducková, PhD. (6%)
Andriy Getya (6%)
Oksana Kravchenko (6%)
Ilija Djekic (6%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Food Control
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
114
Číslo periodika v rámci zväzku:
107357
Rok vydania:
2020
Od strany: 1
Do strany:
11
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť, bezpečnosť potravín, HACCP, indikátory
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food Control. London: ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
Food Control
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0956-7135
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)