Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVELKOVÁ, A. -- ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- DUCKOVÁ, V. Inovácie v balení potravín - inteligentné balenie = Inovation in the food packaging - Intelligent packaging.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 77--86. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název: Inovácie v balení potravín - inteligentné balenie = Inovation in the food packaging - Intelligent packaging
Anglický název:
Autor:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (25%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (25%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (25%)
Ing. Viera Ducková, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
77
Do strany:
86
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: balenie potravín, inovácie, inteligentné balenie, kvalita potravín
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7627-006-0
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)