Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVELKOVÁ, A. -- ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- DUCKOVÁ, V. Inovácie v balení potravín - inteligentné balenie = Inovation in the food packaging - Intelligent packaging.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 77--86. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov:
Inovácie v balení potravín - inteligentné balenie = Inovation in the food packaging - Intelligent packaging
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 77
Do strany:
86
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová: slovenčina: balenie potravín, inovácie, inteligentné balenie, kvalita potravín
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7627-006-0
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)