Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAŠČÍK, P. -- ČECH, M. -- PAVELKOVÁ, A. -- ČUBOŇ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BOBKO, M. Porovnanie chemického zloženia vybraných druhov mäsa = Comparison of the chemical composition of selected meat kinds.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 39--50. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název:
Porovnanie chemického zloženia vybraných druhov mäsa = Comparison of the chemical composition of selected meat kinds
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 39
Do strany:
50
Počet stran:
12
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: mäso, chemické zloženie, nutričná hodnota
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7627-006-0
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)