Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAŠČÍK, P. -- ČECH, M. -- PAVELKOVÁ, A. -- ČUBOŇ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BOBKO, M. Porovnanie chemického zloženia vybraných druhov mäsa = Comparison of the chemical composition of selected meat kinds.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 39--50. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov:
Porovnanie chemického zloženia vybraných druhov mäsa = Comparison of the chemical composition of selected meat kinds
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (20%)
Ing. Matej Čech (16%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (16%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (16%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (16%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 39
Do strany:
50
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: mäso, chemické zloženie, nutričná hodnota
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7627-006-0
Vydavateľ: Tribun EU
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)