Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- TKÁČOVÁ, J. -- HLEBA, L. Hodnotenie kvality syrov z dvoch fáz laktácie dojníc = Evaluation of cheese quality from two stages of lactation of cows.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 11--18. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název: Hodnotenie kvality syrov z dvoch fáz laktácie dojníc = Evaluation of cheese quality from two stages of lactation of cows
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (20%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (20%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (20%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (20%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (20%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
11
Do strany:
18
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: syry, senzorické analýzy, dojnice, laktácia, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Poslední změna: 13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originální název:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7627-006-0
Nakladatel:
Tribun EU
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)