Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- TKÁČOVÁ, J. -- HLEBA, L. Hodnotenie kvality syrov z dvoch fáz laktácie dojníc = Evaluation of cheese quality from two stages of lactation of cows.  In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2020), s. 11--18. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov: Hodnotenie kvality syrov z dvoch fáz laktácie dojníc = Evaluation of cheese quality from two stages of lactation of cows
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 11
Do strany:
18
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: syry, senzorické analýzy, dojnice, laktácia, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-7627-006-0.

Originálny názov:
Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7627-006-0
Vydavateľ:
Tribun EU
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena: 13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)