Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- NAGYOVÁ, V. -- HYNŠT, M. -- KUDLÁKOVÁ, D. -- ÁRVAY, J. -- DRÁB, Š. A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers. In Kvasný průmysl. 66, 1 (2020), s. 224--231. ISSN 0023-5830.

Originální název:
A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra chémie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Kvasný průmysl
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
224
Do strany: 231
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: senzorické analýzy, pivo, chmeľ, elektronické nosy
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Štefániková, PhD.
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Kvasný průmysl. Praha: ISSN 0023-5830.

Originální název:
Kvasný průmysl
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0023-5830
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)