Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- NAGYOVÁ, V. -- HYNŠT, M. -- KUDLÁKOVÁ, D. -- ÁRVAY, J. -- DRÁB, Š. A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers. In Kvasný průmysl. 66, 1 (2020), s. 224--231. ISSN 0023-5830.

Originálny názov:
A comparison of sensory evaluation and an electronic nose assay in the assessment of aroma in dry hopped beers
Anglický názov:
Autor: Ing. Jana Štefániková, PhD. (17%)
Ing. Veronika Nagyová (14%)
Ing. Matej Hynšt (14%)
Dominika Kudláková (17%)
Ing. Július Árvay, PhD. (17%)
Ing. Štefan Dráb, PhD. (15%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Kvasný průmysl
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
224
Do strany:
231
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: senzorické analýzy, pivo, chmeľ, elektronické nosy
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Štefániková, PhD.
Posledná zmena: 25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Kvasný průmysl. Praha: ISSN 0023-5830.

Originálny názov:
Kvasný průmysl
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0023-5830
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Praha
Vydavateľ: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)