Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUCKOVÁ, V. -- ČANIGOVÁ, M. -- KROČKO, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. Mikrobiologická kvalita pareníc z farmovej produkcie = Microbiological quality of parenica cheeses from farm production.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 41--43. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název:
Mikrobiologická kvalita pareníc z farmovej produkcie = Microbiological quality of parenica cheeses from farm production
Anglický název:
Microbiological quality of parenica cheeses from farm production
Autor:
Pracoviště: Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
41
Do strany:
43
Počet stran:
3
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: syry, farmy, mikrobiologická kvalita, parenice
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Viera Ducková, PhD.
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2168-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)