Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČANIGOVÁ, M. -- DUCKOVÁ, V. -- REMEŇOVÁ, Z. -- NAGYOVÁ, Ľ. Vplyv technológie výroby na zloženie pareníc = Influence of cheese production technology on composition of parenica cheese.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 135--138. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název:
Vplyv technológie výroby na zloženie pareníc = Influence of cheese production technology on composition of parenica cheese
Anglický název:
Influence of cheese production technology on composition of parenica cheese
Autor:
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 135
Do strany:
138
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: syry, technologické procesy, parenice, tradičné značky, produkty tradičné, mliečne výrobky
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Poslední změna: 13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-2168-7
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)