Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ŽIDEK, R. -- ČANIGOVÁ, M. Autentifikácia výrobkov z ovčieho mlieka na báze imunoenzymatickej detekcie kazeínu kravského mlieka = Authentication of sheep ́s milk products on the basis of immunoenzymatic detection of cow milk casein.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 160--167. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originálny názov: Autentifikácia výrobkov z ovčieho mlieka na báze imunoenzymatickej detekcie kazeínu kravského mlieka = Authentication of sheep ́s milk products on the basis of immunoenzymatic detection of cow milk casein
Anglický názov:
Authentication of sheep ́s milk products on the basis of immunoenzymatic detection of cow milk casein
Autor: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (34%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (33%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (33%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia: 2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
160
Do strany:
167
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: autentifikácia potravín, kravské mlieko, kazeín, ovčie mlieko
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originálny názov: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2168-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)