Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOBKO, M. -- KROČKO, M. -- HAŠČÍK, P. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKOVÁ, A. -- MENDELOVÁ, A. -- BELEJ, Ľ. -- PAVELKOVÁ, A. Oxidačná stabilita a senzorická kvalita mäkkého mäsového výrobku po aplikácii extraktu hroznových semien = Oxidative stability and sensory quality of raw-cooked meat product after application of grape seed extract.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 177--180. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název: Oxidačná stabilita a senzorická kvalita mäkkého mäsového výrobku po aplikácii extraktu hroznových semien = Oxidative stability and sensory quality of raw-cooked meat product after application of grape seed extract
Anglický název: Oxidative stability and sensory quality of raw-cooked meat product after application of grape seed extract
Autor:
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
177
Do strany:
180
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: senzorické analýzy, antioxidanty, hroznové semienka, oxidačná stabilita, mäsové výrobky
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
Poslední změna: 13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)