Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. -- ČUBOŇ, J. -- KROČKO, M. -- HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- BOŠKA, A. -- ANGELOVIČOVÁ, M. Hodnotenie farby rôznych druhov medov pomocou spektrofotometrickej metódy = Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 126--128. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název: Hodnotenie farby rôznych druhov medov pomocou spektrofotometrickej metódy = Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method
Anglický název:
Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method
Autor:
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (16%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (12%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (12%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (12%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (12%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (12%)
Andrej Boška (12%)
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (12%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění: 2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
126
Do strany:
128
Počet stran:
3
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: včelie produkty, senzorické analýzy, spektrofotometria, med
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název: Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2168-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)