Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. -- ČUBOŇ, J. -- KROČKO, M. -- HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- BOŠKA, A. -- ANGELOVIČOVÁ, M. Hodnotenie farby rôznych druhov medov pomocou spektrofotometrickej metódy = Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 126--128. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originálny názov:
Hodnotenie farby rôznych druhov medov pomocou spektrofotometrickej metódy = Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method
Anglický názov:
Evaluation of colour different types of honey by spectrophotometric method
Autor: Ing. Jana Tkáčová, PhD. (16%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (12%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (12%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (12%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (12%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (12%)
Andrej Boška (12%)
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (12%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
126
Do strany:
128
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: včelie produkty, senzorické analýzy, spektrofotometria, med
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)