Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TIRDIĽOVÁ, I. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- JANČO, I. -- ŠNIRC, M. Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 6 (2020), s. 1187--1190. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.)
Autor:
Pracoviště: Katedra chémie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání:
2020
Od strany:
1187
Do strany:
1190
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: fytochemické látky, fazuľa záhradná, odrody, makroelementy, stopové prvky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)