Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIRDIĽOVÁ, I. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- JANČO, I. -- ŠNIRC, M. Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 6 (2020), s. 1187--1190. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Differences in fytochemicals content in coloured cultivars of common bean (phaseolus vulgaris L.)
Autor:
Ing. Ivana Tirdiľová (40%)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (20%)
Ing. Ivona Jančo (20%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania:
2020
Od strany:
1187
Do strany: 1190
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: fytochemické látky, fazuľa záhradná, odrody, makroelementy, stopové prvky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)