Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZETOCHOVÁ, E. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- TIRDIĽOVÁ, I. Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 385--392. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Effect of inoculation on the content of biogenic elements in the white lupine and grass pea
Autor:
Ing. Erika Zetochová (60%)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (20%)
Ing. Ivana Tirdiľová (20%)
Pracoviště: Katedra chémie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
385
Do strany:
392
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: hrachor siaty, lupina, biogénne prvky, inokulanty
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Erika Zetochová
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)