Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VINOGRADOVA, J K. -- VERGUN, O M. -- GRYGORIEVA, O V. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BRINDZA, J. Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 393--401. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp.
Autor:
Julija Konstantinovna Vinogradova (20%)
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Olga V. Grygorieva (20%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany: 393
Do strany:
401
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, polyfenoly, flavonoidy, arónia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Poslední změna: 24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)