Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VINOGRADOVA, J K. -- VERGUN, O M. -- GRYGORIEVA, O V. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BRINDZA, J. Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 393--401. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp.
Autor: Julija Konstantinovna Vinogradova (20%)
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Olga V. Grygorieva (20%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2020
Od strany:
393
Do strany:
401
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, flavonoidy, arónia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)