Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIAROVSKÁ, J. -- ZAMIEŠKOVÁ, L. -- HUDECOVÁ, M. -- HRNČÁROVÁ, D. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- KAČÁNIOVÁ, M. Effect of reaction parameters in the Real-Time PCR detection of grape chitinase. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 53, 1 (2020), s. 68--73. ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Effect of reaction parameters in the Real-Time PCR detection of grape chitinase
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
53
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
68
Do strany: 73
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: analýzy, chitinázy, hrozno, PCR real-time, vinič hroznorodý
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. Timişoara: ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1841-9364
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Timişoara
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)