Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIKSELOVÁ, M. -- BENEŠOVÁ, L. -- ZAJÁC, P. -- GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 417--428. ISSN 1338-0230.

Originální název: Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions
Autor:
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
417
Do strany:
428
Počet stran:
12
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: FFVA, potravinová bezpečnosť, potravinové podvody
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. ISSN 1338-0230.

Originální název:
Potravinárstvo
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1338-0230
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
17.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)