Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NINA, G. -- UKEYIMA, M. -- OGORI, A. -- HLEBA, L. -- HLEBOVÁ, M. -- GLINUSHKIN, A. -- LAISHEVTCEV, A. -- DERKANOSOVA, A. -- PIGOREV, I. -- PLYGUN, S. -- SHARIATI, M A. Investigation of physiochemical and storage conditions on the properties of extracted tiger nut oil from different cultivars. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 988--993. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Investigation of physiochemical and storage conditions on the properties of extracted tiger nut oil from different cultivars
Autor:
G.C. Nina
M. Ukeyima (9%)
A.F. Ogori (9%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (9%)
Miroslava Hlebová (9%)
Alexey Glinushkin (9%)
Alexey Laishevtcev (9%)
Anna Derkanosova (9%)
Igor Pigorev (9%)
Sergey Plygun (9%)
Mohammad Ali Shariati (9%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání:
2020
Od strany:
988
Do strany:
993
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: oleje, odrody, rastlinné oleje, vlastnosti fyziologicko-biochemické, tigrie orechy
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace: časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)