Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NINA, G. -- UKEYIMA, M. -- OGORI, A. -- HLEBA, L. -- HLEBOVÁ, M. -- GLINUSHKIN, A. -- LAISHEVTCEV, A. -- DERKANOSOVA, A. -- PIGOREV, I. -- PLYGUN, S. -- SHARIATI, M A. Investigation of physiochemical and storage conditions on the properties of extracted tiger nut oil from different cultivars. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 988--993. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Investigation of physiochemical and storage conditions on the properties of extracted tiger nut oil from different cultivars
Autor:
G.C. Nina
M. Ukeyima (1%)
A.F. Ogori (1%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (41%)
Miroslava Hlebová (50%)
Alexey Glinushkin (1%)
Alexey Laishevtcev (9%)
Anna Derkanosova (1%)
Igor Pigorev (1%)
Sergey Plygun (1%)
Mohammad Ali Shariati (1%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2020
Od strany:
988
Do strany:
993
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oleje, odrody, rastlinné oleje, vlastnosti fyziologicko-biochemické, tigrie orechy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)