Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽIAROVSKÁ, J. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Komparatívna transkripčná aktivita chitinázy v bielych odrodách viniča = Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 265--268. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název: Komparatívna transkripčná aktivita chitinázy v bielych odrodách viniča = Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties
Anglický název: Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties
Autor:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (50%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění: 2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
265
Do strany: 268
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: chitinázy, transkripcia, vinič hroznorodý
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Poslední změna:
20.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)