Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIAROVSKÁ, J. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Komparatívna transkripčná aktivita chitinázy v bielych odrodách viniča = Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 265--268. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originálny názov:
Komparatívna transkripčná aktivita chitinázy v bielych odrodách viniča = Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties
Anglický názov:
Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
265
Do strany: 268
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: chitinázy, transkripcia, vinič hroznorodý
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2168-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)