Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- ŽIAROVSKÁ, J. Askarióza ako najčastejšie sa vyskytujúca helmintóza na Slovensku = Ascariasis as the most frequent helminthosis in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 64--69. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název: Askarióza ako najčastejšie sa vyskytujúca helmintóza na Slovensku = Ascariasis as the most frequent helminthosis in Slovakia
Anglický název: Ascariasis as the most frequent helminthosis in Slovakia
Autor:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (50%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 64
Do strany:
69
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: parazitické červy, askariózy, helmintózy
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)