Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. -- KUNOVÁ, S. -- JAKABOVÁ, S. -- DENKEROVÁ, J. Stanovenie obsahu jedlej soli v domácich klobásach = Determination of edible salt content in home made sausages.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 189--193. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název:
Stanovenie obsahu jedlej soli v domácich klobásach = Determination of edible salt content in home made sausages
Anglický název: Determination of edible salt content in home made sausages
Autor: MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (20%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (20%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (20%)
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD. (20%)
Ing. Jela Denkerová (20%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 189
Do strany:
193
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: jedlá soľ, klobásy, domáce výrobky
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)