Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- KUNOVÁ, S. Kvalita a trvanlivosť klobás na grilovanie z pohľadu mikrobiológie = Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 234--241. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název:
Kvalita a trvanlivosť klobás na grilovanie z pohľadu mikrobiológie = Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view
Anglický název:
Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view
Autor:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (34%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (33%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
234
Do strany:
241
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: bezpečnosť potravín, klobásy, tepelná úprava, trvanlivosť potravín, potravinárska mikrobiológia, kvalita potravín
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)