Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZELEŇÁKOVÁ, L. -- LOPAŠOVSKÝ, Ľ. -- KUNOVÁ, S. Kvalita a trvanlivosť klobás na grilovanie z pohľadu mikrobiológie = Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 234--241. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originálny názov:
Kvalita a trvanlivosť klobás na grilovanie z pohľadu mikrobiológie = Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view
Anglický názov:
Quality and durability of sausages for grilling from the microbiological point of view
Autor:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (34%)
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD. (33%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
234
Do strany:
241
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: bezpečnosť potravín, klobásy, tepelná úprava, trvanlivosť potravín, potravinárska mikrobiológia, kvalita potravín
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
Posledná zmena:
20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)