Faculty of Biotechnology and Food Sciences - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BALÁŽI, A. -- FŐLDEŠIOVÁ, M. -- CHRENEK, P. Biologicky aktívne látky v reprodukcii králika. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 101 p. ISBN 978-80-552-2141-0.

Original name:
Biologicky aktívne látky v reprodukcii králika
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Biochemistry and Biotechnology
Kind of publication: professional book
ISBN: 978-80-552-2141-0
Type of publisher:
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing:
Nitra
Country: Slovak Republic
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
1
Number of pages:
101
Cargo:
Original language:
Slovak
Publication category:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Key words:
slovak: králiky, biologicky aktívne látky, reprodukčné orgány zvierat, sexuálne správanie živočíchov, ekonomická efektívnosť, kŕmne doplnky, rozmnožovanie zvierat, chov kožušinových zvierat
Year of submission: 2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Ing. Andrej Baláži, PhD.
Last change:
06/27/2020 22:20 (Data import from library)