Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALÁŽI, A. -- FŐLDEŠIOVÁ, M. -- CHRENEK, P. Biologicky aktívne látky v reprodukcii králika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 101 s. ISBN 978-80-552-2141-0.

Originálny názov:
Biologicky aktívne látky v reprodukcii králika
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN:
978-80-552-2141-0
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát: Slovenská republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán: 101
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: králiky, biologicky aktívne látky, reprodukčné orgány zvierat, sexuálne správanie živočíchov, ekonomická efektívnosť, kŕmne doplnky, rozmnožovanie zvierat, chov kožušinových zvierat
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)