Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ORSAK, M. -- KOTÍKOVÁ, Z. -- HNILIČKA, F. -- LACHMAN, J. -- STANOVIČ, R. Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers. In Plant, soil and environment. 66, 3 (2020), s. 128--134. ISSN 1214-1178.

Originální název:
Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers
Autor:
Matyas Orsak (20%)
Zora Kotíková (20%)
František Hnilička (20%)
Jaromír Lachman (20%)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (20%)
Pracoviště:
Katedra chémie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Plant, soil and environment
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 66
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2020
Od strany:
128
Do strany:
134
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pôda, zemiaky, zamokrenie pôdy, sucho, vitamín C
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Plant, soil and environment. Praha: ISSN 1214-1178.

Originální název:
Plant, soil and environment
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1214-1178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Ústav zemědělských a potravinářských informací
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)