Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORSAK, M. -- KOTÍKOVÁ, Z. -- HNILIČKA, F. -- LACHMAN, J. -- STANOVIČ, R. Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers. In Plant, soil and environment. 66, 3 (2020), s. 128--134. ISSN 1214-1178.

Originálny názov:
Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers
Autor:
Matyas Orsak (20%)
Zora Kotíková (20%)
František Hnilička (20%)
Jaromír Lachman (20%)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Plant, soil and environment
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 66
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2020
Od strany:
128
Do strany: 134
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pôda, zemiaky, zamokrenie pôdy, sucho, vitamín C
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Plant, soil and environment. ISSN 1214-1178.

Originálny názov: Plant, soil and environment
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1214-1178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Ústav zemědělských a potravinářských informací
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)