Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍKOVÁ, N. -- KASARDA, R. -- POLÁK, P. -- TRAKOVICKÁ, A. -- ŽIDEK, R. -- BELEJ, Ľ. -- GOLIAN, J. Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 217--220. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originální název:
Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Anglický název:
Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Autor: Ing. Nina Moravčíková, PhD. (16%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (14%)
Peter Polák (14%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (14%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (14%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (14%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (14%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 217
Do strany:
220
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: genómy, hovädzí dobytok, genetika zvierat, genotypy, selekcia (genetika)
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Poslední změna:
27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originální název:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
13.06.2020 22:20 (Import dat z knihovny)