Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, N. -- KASARDA, R. -- POLÁK, P. -- TRAKOVICKÁ, A. -- ŽIDEK, R. -- BELEJ, Ľ. -- GOLIAN, J. Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 217--220. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.

Originálny názov:
Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Anglický názov:
Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Autor:
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (16%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (14%)
Peter Polák (14%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (14%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (14%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (14%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (14%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
217
Do strany:
220
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: genómy, hovädzí dobytok, genetika zvierat, genotypy, selekcia (genetika)
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2168-7.

Originálny názov:
Bezpečnosť a kontrola potravín
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2168-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)