Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAHANBIN, R. -- YAZDANSHENAS, P. -- RAHIMIL, M. -- HAJARIZADEH, A. -- TVRDÁ, E. -- NAZARI, S A. -- MOHAMMADI-SANGCHESHMEHL, A. -- GHANEM, N. In Vivo and In Vitro Evaluation of Bull Semen Processed with Zinc (Zn) Nanoparticles. In Biological trace element research. (2020), s. 2020. ISSN 0163-4984.

Originální název: In Vivo and In Vitro Evaluation of Bull Semen Processed with Zinc (Zn) Nanoparticles
Autor:
Rana Jahanbin (16%)
Parisa Yazdanshenas (12%)
Maryam Rahimil (12%)
Atieh Hajarizadeh (12%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (12%)
Sara Ataei Nazari
Abdollah Mohammadi-Sangcheshmehl (12%)
Nasser Ghanem (12%)
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: býčie spermie, plodnosť, in vivo, oxidačný stres, in vitro
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originální název:
Biological trace element research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0163-4984
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Totowa, US
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)