Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAHANBIN, R. -- YAZDANSHENAS, P. -- RAHIMIL, M. -- HAJARIZADEH, A. -- TVRDÁ, E. -- NAZARI, S A. -- MOHAMMADI-SANGCHESHMEHL, A. -- GHANEM, N. In Vivo and In Vitro Evaluation of Bull Semen Processed with Zinc (Zn) Nanoparticles. In Biological trace element research. (2020), s. 2020. ISSN 0163-4984.

Originálny názov: In Vivo and In Vitro Evaluation of Bull Semen Processed with Zinc (Zn) Nanoparticles
Autor: Rana Jahanbin (16%)
Parisa Yazdanshenas (12%)
Maryam Rahimil (12%)
Atieh Hajarizadeh (12%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (12%)
Sara Ataei Nazari
Abdollah Mohammadi-Sangcheshmehl (12%)
Nasser Ghanem (12%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2020
Od strany: 2020
Do strany: 2020
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: býčie spermie, plodnosť, in vivo, oxidačný stres, in vitro
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Posledná zmena:
22.08.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originálny názov:
Biological trace element research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 0163-4984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Totowa, US
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
22.08.2020 22:21 (Import dát z knižnice)