Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BILČÍKOVÁ, J. -- FIALKOVÁ, V. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- KOVÁČIKOVÁ, E. -- FORGACS, Z. -- GREŃ, A. -- MASSANYI, P. -- LUKÁČ, N. -- ROYCHOUDHURY, S. -- KŇAŽICKÁ, Z. Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 9 (2020), s. 1070--1077. ISSN 1093-4529.

Originální název:
Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro
Autor:
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci svazku:
9
Rok vydání: 2020
Od strany: 1070
Do strany:
1077
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pohyblivosť spermií, morfológia spermií, steroidogenéza
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originální název: Journal of environmental science and health. Part A
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1093-4529
Stát vydavatele:
Místo vydání: Philadelphia
Vydavatel: Taylor & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)