Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BILČÍKOVÁ, J. -- FIALKOVÁ, V. -- ĎÚRANOVÁ, H. -- KOVÁČIKOVÁ, E. -- FORGACS, Z. -- GREŃ, A. -- MASSANYI, P. -- LUKÁČ, N. -- ROYCHOUDHURY, S. -- KŇAŽICKÁ, Z. Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 9 (2020), s. 1070--1077. ISSN 1093-4529.

Originálny názov:
Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro
Autor:
Mgr. Jana Bilčíková (10%)
RNDr. Veronika Fialková, PhD. (10%)
RNDr. Hana Ďúranová, PhD. (10%)
Mgr. Eva Kováčiková, PhD. (10%)
Zsolt Forgacs (10%)
Agnieszka Greń (10%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (10%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (10%)
Shubhadeep Roychoudhury (10%)
Ing. Zuzana Kňažická, PhD. (10%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku:
9
Rok vydania:
2020
Od strany:
1070
Do strany:
1077
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pohyblivosť spermií, morfológia spermií, steroidogenéza
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originálny názov: Journal of environmental science and health. Part A
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1093-4529
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ: Taylor & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)