Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠLOSÁR, M. -- HEGEDŰSOVÁ, A. -- HEGEDŰS, O. -- MEZEYOVÁ, I. -- TIMORACKÁ, M. The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike. In Journal of Central European Agriculture. 21, 2 (2020), s. 344--355. ISSN 1332-9049.

Originální název: The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike
Autor:
Pracoviště:
Katedra chémie
Katedra zeleninárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2020
Od strany:
344
Do strany:
355
Počet stran:
12
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidanty, polyfenoly, povojník batátový
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049.

Originální název:
Journal of Central European Agriculture
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1332-9049
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)