Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠLOSÁR, M. -- HEGEDŰSOVÁ, A. -- HEGEDŰS, O. -- MEZEYOVÁ, I. -- TIMORACKÁ, M. The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike. In Journal of Central European Agriculture. 21, 2 (2020), s. 344--355. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike
Autor:
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra zeleninárstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 21
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
344
Do strany:
355
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidanty, polyfenoly, povojník batátový
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov: Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)