Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČIK, A. -- GAŠPAROVIČ, M. -- TVRDÁ, E. -- TOKÁROVÁ, K. -- KOVÁČIKOVÁ, E. -- ROLINEC, M. -- RUMANOVÁ, L. -- CAPCAROVÁ, M. -- GÁLIK, B. Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants. In Veterinární medicína. 65, 6 (2020), s. 258--268. ISSN 0375-8427.

Originální název:
Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants
Autor: Ing. Anton Kováčik, PhD. (12%)
Ing. Martin Gašparovič, PhD. (11%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (11%)
Ing. Katarína Tokárová, PhD. (11%)
Mgr. Eva Kováčiková, PhD. (11%)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (11%)
Lucia Rumanová (11%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (11%)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (11%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra výživy zvierat
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Veterinární medicína
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání:
2020
Od strany:
258
Do strany: 268
Počet stran:
11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: humínové kyseliny, antioxidačná aktivita, oxidačný stres, bažanty, krv
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Veterinární medicína. Praha: ISSN 0375-8427.

Originální název:
Veterinární medicína
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0375-8427
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)