Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČIK, A. -- GAŠPAROVIČ, M. -- TVRDÁ, E. -- TOKÁROVÁ, K. -- KOVÁČIKOVÁ, E. -- ROLINEC, M. -- RUMANOVÁ, L. -- CAPCAROVÁ, M. -- GÁLIK, B. Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants. In Veterinární medicína. 65, 6 (2020), s. 258--268. ISSN 0375-8427.

Originálny názov:
Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra výživy zvierat
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Veterinární medicína
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania:
2020
Od strany: 258
Do strany: 268
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: humínové kyseliny, antioxidačná aktivita, oxidačný stres, bažanty, krv
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Veterinární medicína. Praha: ISSN 0375-8427.

Originálny názov:
Veterinární medicína
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0375-8427
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)