Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KŇAZOVICKÁ, V. -- GÁBOR, M. -- MILUCHOVÁ, M. -- MEDO, J. -- MAŠKOVÁ, Z. -- VOLFOVÁ, A. -- GAŽAROVÁ, M. -- ČANIGOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání. In Moderní včelař. 17, 6 (2020), s. 36--40. ISSN 1214-5793.

Originální název:
Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání
Anglický název:
Autor: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (12%)
Ing. Michal Gábor, PhD. (11%)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (11%)
Ing. Juraj Medo, PhD. (11%)
Ing. Zuzana Mašková, PhD. (11%)
Adriána Volfová (11%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (11%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (11%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (11%)
Pracoviště: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Moderní včelař
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání:
2020
Od strany:
36
Do strany: 40
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Kategorie publikace:
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: parametre, včelárstvo, mikroorganizmy, med
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Moderní včelař. ISSN 1214-5793.

Originální název: Moderní včelař
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1214-5793
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)