Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KŇAZOVICKÁ, V. -- GÁBOR, M. -- MILUCHOVÁ, M. -- MEDO, J. -- MAŠKOVÁ, Z. -- VOLFOVÁ, A. -- GAŽAROVÁ, M. -- ČANIGOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání. In Moderní včelař. 17, 6 (2020), s. 36--40. ISSN 1214-5793.

Originálny názov:
Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání
Anglický názov:
Autor:
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (12%)
Ing. Michal Gábor, PhD. (11%)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (11%)
Ing. Juraj Medo, PhD. (11%)
Ing. Zuzana Mašková, PhD. (11%)
Adriána Volfová (11%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (11%)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (11%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (11%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra výživy ľudí
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Moderní včelař
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
17
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania:
2020
Od strany:
36
Do strany: 40
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
čeština
Kategória publikácie:
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: parametre, včelárstvo, mikroorganizmy, med
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Moderní včelař. ISSN 1214-5793.

Originálny názov: Moderní včelař
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1214-5793
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)