Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, E. -- BLAŠKOVÁ, M. -- TERENTJEVA, M. -- GRYGORIEVA, O V. -- VERGUN, O M. -- BRINDZA, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products. In Acta scientiarum polonorum. 19, 2 (2020), s. 195--205. ISSN 1644-0730.

Originálny názov:
Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products
Autor:
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (16%)
Martina Blašková (14%)
Margarita Terentjeva (14%)
Olga V. Grygorieva (14%)
Olena Mykolajivna Vergun (14%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (14%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (14%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta scientiarum polonorum
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
195
Do strany:
205
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rakytník rašetliakovitý (Hippophae rhamnoides L.), polyfenoly, karotenoidy, vlastnosti biologické, flavonoidy, mikrobiálna aktivita
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta scientiarum polonorum. Poznań: ISSN 1644-0730.

Originálny názov:
Acta scientiarum polonorum
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1644-0730
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Poznań
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)